ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP

  Dữ liệu lớn - Big Data Trí tuệ nhân tạo - Artificial Intelligence (AI) Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin - Management Information System (MIS) Các chương trình công nghệ thông tin chuyên ...

 

  • Dữ liệu lớn - Big Data
  • Trí tuệ nhân tạo - Artificial Intelligence (AI)
  • Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin - Management Information System (MIS)
  • Các chương trình công nghệ thông tin chuyên sâu theo đặt hàng từ doanh nghiệp.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: