Lĩnh vực ứng dụng công nghệ trong quản trị và điều hành doanh nghiệp

Lĩnh vực ứng dụng công nghệ trong quản trị và điều hành doanh nghiệp

Dữ liệu lớn - Big Data Trí tuệ nhân tạo - Artificial Intelligence (AI) Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin - Management Information System (MIS) Các chương trình công nghệ thông tin chuyên ...

 

  • Dữ liệu lớn - Big Data
  • Trí tuệ nhân tạo - Artificial Intelligence (AI)
  • Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin - Management Information System (MIS)
  • Các chương trình công nghệ thông tin chuyên sâu theo đặt hàng từ doanh nghiệp.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: