Tư vấn doanh nghiệp

DỊCH VỤ TƯ VẤN DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

10/09/2018 Penn Academy 0 Bình luận
Học viện PennAcademy cung cấp các dịch vụ tư vấn hiệu quả, thiết thực với các phương pháp luận tiên tiến hiện đại đã được sử dụng ở các nước phát triển trên thế giới. Phát triển chiến lược dựa trên công cụ BSC (Balanced Scorecard) Xây dựng văn ho...
Đối với nền kinh tế thị trường mở cửa thì một yếu tố không thể thiếu ảnh hưởng tới sự thành công trong kinh doanh chính là việc tuân thủ pháp luật. Và chính vị vậy không thể phủ nhận vai trò to lớn của tư vấn pháp lý lý cho doanh nghiệp. Những sự ...
popup

Số lượng:

Tổng tiền: