Nâng cao năng lực Lãnh đạo và Quản lý trong Kỷ nguyên số

Nhóm năng lực hoạch định chiến lược và thiết kế, phát triển tổ chức

Liên hệ

Mới cập nhật

Các chương trình đào tạo được "may đo" thực tế theo nhu cầu của doanh nghiệp, các dịch vụ tư vấn quản trị và phát triển doanh nghiệp, các nghiên c...
popup

Số lượng:

Tổng tiền: