Lĩnh lực tài chính và kế toán

Lĩnh lực tài chính và kế toán

Quản trị tài chính - Financial management Các công cụ tài chính để đánh giá dự án đầu tư - Financial tools for evaluating investment projects Phân tích báo cáo tài chính - Analysis of financial statements Định g...
  • Quản trị tài chính - Financial management
  • Các công cụ tài chính để đánh giá dự án đầu tư - Financial tools for evaluating investment projects
  • Phân tích báo cáo tài chính - Analysis of financial statements
  • Định giá doanh nghiệp - Business valuation
  • Lập và sử dụng ngân sách - Making and using budget
  • Quản lý vốn lưu động - Working capital management
  • Xây dựng hệ thống kế toán và báo cáo quản trị - Management accouting
popup

Số lượng:

Tổng tiền: