Lĩnh vực quản trị vận hành/hoạt động

Lĩnh vực quản trị vận hành/hoạt động

Xây dựng bộ tiêu chuẩn định mức - Work standard development Quản trị dịch vụ - Service Management Thiết kế và kiểm soát hệ thống - System design and control Quản lý chất lượng - Quality management<...

 

  • Xây dựng bộ tiêu chuẩn định mức - Work standard development
  • Quản trị dịch vụ - Service Management
  • Thiết kế và kiểm soát hệ thống - System design and control
  • Quản lý chất lượng - Quality management
  • Quản trị tinh gọn - Lean management
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Hotline: 0989768627 Hotline: 0983831006