Nhóm năng lực hoạch định chiến lược và thiết kế, phát triển tổ chức

Nhóm năng lực hoạch định chiến lược và thiết kế, phát triển tổ chức

Các chương trình đào tạo được "may đo" thực tế theo nhu cầu của doanh nghiệp, các dịch vụ tư vấn quản trị và phát triển doanh nghiệp, các nghiên cứu về kinh tế và phát triển thị trường, các hội thảo với các chủ đề đương đại và cập nhật xu thế.<...

Các chương trình đào tạo được "may đo" thực tế theo nhu cầu của doanh nghiệp, các dịch vụ tư vấn quản trị và phát triển doanh nghiệp, các nghiên cứu về kinh tế và phát triển thị trường, các hội thảo với các chủ đề đương đại và cập nhật xu thế.

Chương trình đào tạo nhóm năng lực hoạch định chiến lược và thiết kế, phát triển tổ chức dành cho các nhà lãnh đạo cao cấp (C - level), được tổ chức dưới dạng hội thảo chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, được dẫn dắt bởi các diễn giả là lãnh đạo cao cấp trong các doanh nghiệp lớn của nước ngoài và Việt Nam, có kiến thức về quản trị kinh doanh sâu sắc và có bề dầy kinh nghiệm quản trị thực tế.

Năng lực hoạch định chiến lược và thiết kế, phát triển tổ chức gồm:

  • Năng lực tư duy lãnh đạo (tư duy hệ thống, toàn diện; tư duy về gốc, tư duy đơn giản và tư duy phản biện)
  • Hoạch định chiến lược  - Strategic analysis and development
  • Thiết kế tổ chức - Organizational design
  • Hành vi tổ chức - Organizational behavior
  • Các mô hình kinh doanh - Business models
  • Quản trị công ty - Corporate governance
  • Xây dựng và phát triển văn hoá công ty - Organizational culture development
  • Quản trị tri thức - Knowledge management
  • Tái cơ cấu và tổ chức lại quy trình kinh doanh - Restructuring and re-engineering
  • Tạo dựng doanh nghiệp theo hướng tinh gọn - Lean start up management
popup

Số lượng:

Tổng tiền: