Lĩnh vực Marketing & Sales

Lĩnh vực Marketing & Sales

  Marketing dịch vụ - Services marketing Marketing bằng các công cụ mạng xã hội - Social media marketing Quản trị bán hàng - Sales management Quản trị khách hàng lớn - Strategic customer management

 

  • Marketing dịch vụ - Services marketing
  • Marketing bằng các công cụ mạng xã hội - Social media marketing
  • Quản trị bán hàng - Sales management
  • Quản trị khách hàng lớn - Strategic customer management
  • Quản trị quan hệ khách hàng - Customer relationship management
  • Quản trị lực lượng bán hàng - Managing the sales force
  • Quản trị kênh phân phối - Managing distribution channels
popup

Số lượng:

Tổng tiền: