QUẢN TRỊ TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG

QUẢN TRỊ TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG

Khách hàng thực sự đang có quyền lực rất lớn trong quá trình ra quyết...

Khách hàng thực sự đang có quyền lực rất lớn trong quá trình ra quyết định mua hàng. Vậy doanh nghiệp nên theo sự dẫn dắt của khách hàng và đợi họ ra quyết định mua hàng của mình hay ra những chiến lược “trở thành người dẫn dắt khách hàng” thông qua việc can thiệp hiệu quả vào hành trình ra quyết định mua của họ?

Chương trình đào tạo “ Quản trị trải nghiệm khách hàng” gồm các nội dung:

1.     Hiểu đúng về văn hoá lấy khách hàng làm trung tâm và mối quan hệ giữa lấy khách hàng làm trung tâm và trải nghiệm khách hàng.

2.     Chiến lược cạnh tranh dựa trên trải nghiệm khách hàng.

3.     Hiểu đúng cái khách hàng muốn: công việc thách thức nhưng phải làm.

4.     Thiết kế trải nghiệm khách hàng.

5.     Đo lường hiệu quả trải nghiệm khách hàng.

6.     Cấu trúc tổ chức triển khai hiệu quả trải nghiệm khách hàng.

 

Thời lượng: 06 buổi

Giảng viên:

1.     TS Trần Phương Lan, CCXP, GV Viện Quản trị và Công nghệ FSB, trường ĐH FPT.

2.     Ông Hoàng Anh Đức, GĐ trung tâm trải nghiệm khách hàng, Ngân hàng Hàng Hải (MSB)

3.     Ông Tô Mạnh Tuấn, Chuyên gia đo lường trải nghiệm khách hàng, GĐ điều hành công ty DXC, đơn vị triển khai các giải pháp đo lường của Qualtrics và Medalia tại Việt nam.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: