DỊCH VỤ TƯ VẤN DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

DỊCH VỤ TƯ VẤN DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

10/09/2018 Penn Academy 0 Bình luận

Học viện PennAcademy cung cấp các dịch vụ tư vấn hiệu quả, thiết thực với các phương pháp luận tiên tiến hiện đại đã được sử dụng ở các nước phát triển trên thế giới.

  • Phát triển chiến lược dựa trên công cụ BSC (Balanced Scorecard)
  • Xây dựng văn hoá doanh nghiệp
  • Tái cơ cấu doanh nghiệp và thiết kế cấu trúc doanh nghiệp
  • Tư vấn xây dựng hệ thống lương theo giá trị công việc
  • Phát triển hệ thống đánh giá KPI cho tổ chức, phòng ban và các vị trí
  • Đánh giá nhu cầu đào tạo va thiết kế các chương trình đào tạo
  • Xây dựng tư điển năng lực và khung năng lực cho các vụ trí tại doanh nghiệp
  • Tư vấn cải thiện năng suất cho các doanh nghiệp để tổ chức trở nên tinh gọn (Lean & Mean)
popup

Số lượng:

Tổng tiền: