Hội thảo & nghiên cứu

NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

11/09/2018 Penn Academy 0 Bình luận
Học viện PennAcademy cung cấp các dịch vụ liên quan đến nghiên cứu thị trường Việt Nam và thị trường một số nước mà các doanh nghiệp Việt Nam đang quan tâm với phương pháp khoa học, tin cậy và chính xác.
Học viện PennAcademy tổ chức hội thảo về các chủ đề mang tính thời sự và xu hướng mới của thế giới. Các chủ đề này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động vận hành và kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong tương lai.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: