HỘI THẢO VỚI CÁC CHỦ ĐỀ ĐƯƠNG ĐẠI VÀ CẬP NHẬT XU THẾ

HỘI THẢO VỚI CÁC CHỦ ĐỀ ĐƯƠNG ĐẠI VÀ CẬP NHẬT XU THẾ

11/09/2018 Penn Academy 0 Bình luận

Học viện PennAcademy tổ chức hội thảo về các chủ đề mang tính thời sự và xu hướng mới của thế giới. Các chủ đề này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động vận hành và kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong tương lai.

BÌNH LUẬN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: